UPCOMING CINEMAS
November Mazhaiyil Naanum Avalum

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             : Nagshekar
Music                 :Shabir
director               :NagshekarACT 1978

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             :Devraj
Music                 :Rahul
Director              :Mansore


100

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             :Ramesh Reddy
Music                 :Ravi Basrur
Director              :Ramesh Arvind


Butterfly

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             :Manu Kumaran
Music                 :Amit Trivedi
Director              :Ramesh Arvind


Paris Paris

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             :Manu Kumaran
Music                 :Amit Trivedi
Director              :Ramesh Arvind


Srikrishna@gmail.com

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             :Sandesh Nagaraj
Music                 :Arjun Janya
Director              :Nagashekhar


Gurtunda Seethakalam

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             : Nagasekhar Bhavana Ravi
Music                 : Kaala Bhairava
Director              : Nagasekhar


Martin

Cinematographer  : Satya Hegde
Producer             : Uday Mehta
Music                 : Mani Sharma
Director              : A P Arjun